Sgoil Shàbaid

Prizegiving 2008

Toirt-Seachad-nan-Duais 2008

Tha an Sgoil-Shàbaid a’ coinneachadh tron t-seirbheis aig meadhan-latha.

Tha an Sgoil-Shàbaid airson clann sam bith aois sgoile.

Tha sinn a còmhaidh toilichte clann as ùr a thighinn, aig àm sam bith den bhliadhna.

Tron t-seisean 2007-2008 chlò-bhual a’ Chlas-Bhìobaill leabhar den ainm ‘Twinkle’s Story’.  Tha an leabhran beag seo air a stèidheachadh air an treas Sailm thar an fhichead, agus chaidh a sgrìobhadh airson clann òg.  Tha sinn an dòchas eadar-theangachadh Gàidhlig a chlò-bhualadh a dh’aithghearr.

Briog air duilleag aghaidh ‘Twinkle’s Story’ airson faicinn an leabhar. (Feumaidh sibh Adobe Reader airson a leughadh.  Chan fhaigh sibh air leth-bhreac a phrinteadh idir.)

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.
Entries agus beachdan feeds.

%d bloggers like this: