Seirbheisean

Seirbheisean Sàbaid:

  • 12.00 Meadhon-làtha: Seirbheis Beurla (le beagan Sailm sa Gàidhlig) (Crèche)
  • 6.00pm: Seirbheis Beurla

Diciadaoin:

  • 7.30pm:  Coinneamh Seachdainneach

Cò ris a tha na seirbheisean coltach?

Air sgàth gum faod na seirbheisean atharachadh ri linn suidhaichaidhean a nochdas, faodaidh sibh coimhead ris am mìosachan againn. (fosgladh ann an uinneag ùr)

Comunnachaidh:

  • An ceathramh Sàbaid den Ghearran
  • An treas Sàbaid den Lùnasdal

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.
Entries agus beachdan feeds.

%d bloggers like this: